Política de Gestió


Covides és una cooperativa dedicada a l’elaboració de vins i caves de qualitat. La millora contínua es impulsada per la direcció i esdevé clau com a mitjà per tal d’aconseguir la satisfacció dels nostres clients a fi de que la nostra organització aconsegueixi un creixement rendible i sostenible. Els nostres consumidors són l’actiu extern més apreciat i cal garantir la seva satisfacció complint, a la vegada amb els requeriments legals i reglamentaris. Covides té un compromís que va més enllà del compliment de la legislació i reglamentació aplicable. Compromís que passa per:

  • Complir amb la satisfacció de les necessitats i expectatives dels nostres clients. Garantir les especificacions de productes i seguretat alimentaria, els nivells de qualitat desitjats i un compromís de servei.
  • La defensa dels nostres productes és responsabilitat de tot l’equip humà de l’organització. Covides es compromet a implementar i vetllar per un pla de defensa de aliments i un pla Food Fraud els quals assegurin la no vulnerabilitat dels nostres productes i evitin el frau alimentari.
  • Una gestió sostenible de tots aquells recursos utilitzats a fi de minimitzar l’impacte en el medi ambient. Cercar constantment alternatives respectuoses que contribueixin a la preservació de l’entorn i la conservació de la biodiversitat.
  • Cuidar el benestar i vetllar per la seguretat i integritat laboral, tant dels treballador com de les terceres persones que puguin romandre en les nostres instal·lacions. Afermar pilars fonamentals de la nostra organització: la igualtat de drets i deures, la no discriminació per raó de raça, sexe, ideologia religiosa, política o sindical i l’ètica en les interrelacions amb les parts interessades.
  • Unir esforços i promoure una cultura de la qualitat a tot l’equip humà per tal d’aconseguir una organització productiva, eficaç i eficient i immersa en un procés de millora continua alhora capaç de garantir el seu creixement i èxit.

Aquesta política de gestió ha de constituir la forma d’entendre la realitat de la nostra organització i ha d’estendre’s a tot el nostre cicle de negoci i les seves parts interessades. Parts entre les quals les relacions sempre seran marcades per la claredat, el respecte i la responsabilitat de compliment d’acords.