Covides dona l’oportunitat d’un lloc de feina durant la verema a un total de 38 persones, amb la col·laboració d'Actua SCCL


 Durant la verema de 2020, tot i les dificultats afegides per la COVID i el mal any que ha tingut la verema a causa del míldiu, han pogut treballar un total de 38 persones de les quals 17 són joves ex-tutelats, d’aquests 17 joves, 13 eren joves sense permís de treball que gràcies al nou real decret dins del sector agrari se’ls ha permès treballar. 

 

Els joves amb els quals Actua treballa, es situen en desavantatges socials respecte al  col•lectiu jove, per manca de formació, experiència, d'estimulació, de suport en la llar familiar i de dificultats adherides. Aquestes situacions tenen un gran impacte en el futur d'aquests joves, i només poden ser possibles gràcies a la bona voluntat de les persones que lideren empreses que generen oportunitats. Part de la Responsabilitat Social de Covides és poder oferir l'oportunitat tant laboral com formativa de joves i altres col•lectius en situacions de vulnerabilitat. Cosa que aporta un empoderament i experiència amb els diferents joves procedents d’ACTUA SCCL. 

 

Per altra banda, comentar que estem molt contents de poder dir que tenim diferents projectes comuns per poder continuar treballant, actualment estem plantejant de poder fer diferents formacions conjuntes en poda, tractorista com també continuar treballant amb les diferents campanyes agràries específiques del territori.